AMBLEM KART

::: Rozet ve Taşıt Amblemleri Satışı ve Esasları :::

Taşıt Amblemi İçin Gerekli Belgeler

- Dilekçe
- Araç Ruhsat Fotokopisi
- Kurum Kimlik Fotokopisi
- Cep Telefonu Numarası

      - 10 TL Ücret

AÇIKLAMA

- Aracın kişinin kendi üzerine ya da eşinin üzerine olması,

- Eşinin üzerine ise Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

- İl dışından müracaat edenlerin Ücreti Vakıfbank Adalet Bakanlığı şubesi nezdindeki
TR36 0001 5001 5800 7295 7987 13 numaralı hesaba yatırması,

- İstenen belgeleri Başsavcılığa göndermesi,

- Gerekmektedir. Başsavcılık üst yazı ile Vakfa iletmektedir.

NOT: AYNI PLAKAYA TEKRAR AMBLEM İSTENMESİ DURUMUNDA ESKİ AMBLEMİN İADESİ GEREKMEKTEDİR.

ROZET İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Kurum Kimlik Fotokopisi

- 5 TL Ücret

- İl dışından müracaat edenlerin Ücreti Vakıfbank Adalet Bakanlığı şubesi nezdindeki
TR36 0001 5001 5800 7295 7987 13 numaralı hesaba yatırması,

- Gerekmektedir.

HAKİM EVİ GİRİŞ KARTLARI İÇİN İSTENEN BELGELER: 

• Form dilekçe, (Hizmetler bölümünün en altında formlar bölümünden Giriş Kartı Talep Formuna tıklayınız.)

• Kimlik fotokopisi, 

• 2 (iki) adet fotoğraf, 

• Mensupla yakınlığını ispata yarayan belge, (Aile Nüfus Kayıt Örneği)

Kart yenilemek için yapılan başvurularda; 

• Form dilekçe, 

• Kimlik fotokopisi, 

• 2 (iki) adet fotoğraf, 

Mensupların form dilekçelerini kendileri imzaladığında beyanı ile yetinilir. Mensup yakınlarının müracaatında formun ilgili birimlerce tasdiki zorunludur. 

Giriş Kartlarının Süreleri: 

Madde 7- Giriş kartları (3) yıl süreli verilir. Sürenin sonunda uygun görülenlere yeni kart düzenlenir. 

Kartın İptali: 

Madde 8- Bu talimatta belirtilen Sartları kaybeden veya taşımadıkları sonradan anlaşılanların kartları Vakıf Yönetim Kurulunca iptal edilir. 

Emeklilik dışında herhangi bir sebeple meslekten ayrılan mensubumuzun es ve çocuklarına ait kartların Vakıf Yönetim Kurulan iade edilmesi zorunludur. 

Belirtilen şartları kaybedenlerin kartları sosyal tesis müdürlüklerince alınarak iptal edilmek üzere Vakıf Yönetim Kuruluna gönderilir. 

Kart Ücretleri: 

Madde 9- Mensup yakını giriş kartları için kart başına 15,00 TL, misafir kartları için kart başına 30,00 TL makbuz karşılığı ücret alınır

- İl dışından müracaat edenlerin Ücreti Vakıfbank Adalet Bakanlığı şubesi nezdindeki TR36 0001 5001 5800 7295 7987 13 numaralı hesaba yatırması