Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

Başkan Cihan YILDIZ Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
Üye Aytekin SAKARYA Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü
Üye Mehmet Arı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü