TEMSİLCİLER MECLİSİ

Temsilciler Meclisinin Kuruluşu

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görevli hakim sınıfından olan (yetkililer dahil) tüm personelden oluşur.

Temsilciler Meclisi, her yılın Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.