:::ATGV KEŞİF İCRA ARAÇLARI İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİATGV KEŞİF İCRA ARAÇLARI İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ

ATGV Yönetim Kurulunun 28/11/2013 tarih ve 45/21 sayılı kararı ile kuruluşuna karar verilen, Keşif İcra Araçları İktisadi İşletme Müdürlüğü, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.02.2014 tarih ve 8501 sayısı ile tescil ve ilan edilerek hizmet vermeye başlamıştır. 

Keşif İcra Araçları İşletme Müdürlüğü, Türkiye genelinde 75 il ve ilçe adliyesinde, 644 araç, 725 personel ile hizmet vermektedir.KEŞİF İCRA ARAÇLARININ FAALİYET  AMACI
İşletmemiz tarafından işletilen araçların, Cumhuriyet Başsavcılıkları, mahkemeler ve icra müdürlüklerine taşıma hizmeti sunmasını temin etmek amacıyla, yeterli donanıma sahip yeterli sayıda aracı ve bu araçlarda hizmet verecek olan şoförleri istihdam ederek, kaliteli ve güvenli hizmeti sağlamak.

KEŞİF İCRA ARAÇLARININ FAALİYETLERİNİN KAPSAMI
Keşif İcra Araçları İktisadi İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak, Türkiye genelinde Adliyelerde taşıma hizmeti veren ticari bir işletmedir.

ŞOFÖR OLARAK İŞE BAŞLAYACAK PERSONEL;
Keşif İcra Araçlarında çalıştırılacak personel ihtiyaca göre aşağıdaki şekilde belirlenir
4857 Sayılı İş Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarının güvencesi altında çalışır ve her türlü yasal yükümlülükleri bu kanunlar çerçevesinde yerine getirilir.
İşe alınan personel ile Vakıf arasında 2 nüsha iş sözleşmesi imzalanır ve şoför göreve başlar.

İŞE BAŞLARKEN İSTENEN BELGELER;

 • Nüfus Cüzdanı Kimlik Fotokopisi
 • Ehliyet Fotokopisi
 • Sağlık Raporu(Devlet Hastanesi veya Özel Hastaneden)

Hemogram (Kan Tetkiki)
EKG (Kalp Grafisi)
Odyometre (İşitme Testi)
Akciğer Grafisi
Solunum Fonksiyon Testi
Göz Muayinesi
Psikoteknik Testi

 • Sabıka Kaydı
 • Mezuniyet Belgesi
 • İkametgah Belgesi
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Mesleki Yeterlilik (SRC) Belgesi
 • Şoförlerin Çalışma Usul ve Esaslarını İçeren Talimatname (İşletme Tarafından Verilecek)
 • Aile Bildirim Formu(İşletme Tarafından Verilecek)
 • Araç Zimmet Formu(İşletme Tarafından Verilecek)
 • ATGV İç Yönetmelik Mevzuatı İmzalanacak(İşletme Tarafından Verilecek)
 • Bilgi Formu(İşletme Tarafından Verilecek ve Doldurulacak)

 

Adres: Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi 16/20 
06570 Sıhhiye-Çankaya / ANKARA 
Tel:
+90 312 479 40 62 -63 -64
Fax: 312 230 35 32

 

 
Korkutreis Mah.Sezenler Cad.16/17 Maltepe / ANKARA Tel: +90 312 479 40 62-63-64 Fax: +90 312 479 40 65 e-mail: info@atgv.org.tr