Temsilciler Meclisinin Kuruluşu

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görevli hakim sınıfından olan (yetkililer dahil) tüm personelden oluşur.

Temsilciler Meclisinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun vakıf senedi hükümlerine göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

Vakıf senedi hükümlerinde değişiklik yapmak,

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık bütçeyi ve çalışma programlarını incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak; yönetim kurulunca yıl içinde hazırlanan bütçe ve program değişikliklerini de aynı şekilde inceleyip sonuçlandırmak,

Program ve bütçe uygulamaları ile bilançoyu incelemek ve onaylamak,

Yönetim Kurulunca, vakıf çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

Yönetim Kurulunca veya temsilciler meclisi üyelerince getirilen diğer taşınmaz malların satılması hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,
Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Temsilciler Meclisi, her yılın Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Temsilciler Meclisi, üyelerinin 15’inin yazılı istemi, Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun çağrısı ile toplanabilir.

 

Korkutreis Mah.Sezenler Cad.16/17 Maltepe / ANKARA Tel: +90 312 479 40 62-63-64 Fax: +90 312 479 40 65 e-mail: info@atgv.org.tr